دانلود فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی

هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری عملکرد بازرگانی,دانلود مبانی نظری عملکرد بازرگانی,پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی,ادبیات نظری عملکرد بازرگانی,فصل دوم پایان نامه عملکرد بازرگانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی,ادبیات و مبانی نظری عملکرد بازرگانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشته مدیریت

تشریح مفهوم عملكرد

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملكرد باید خاطرنشان نمود كه جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است كه تنها با تعریف و تشریح عملكرد است كه می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون و بیتز خاطرنشان ساختهاند كه عملكرد یك ساختار چند بعدی است كه ارزیابی آن بسته به انواع عوامل، متفاوت است. در مورد چیستی عملكرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد به طوری كه می توان عملكرد را فقط سابقهی نتایج حاصله تلقی كرد. از نظر فردی، عملكرد سابقهی موفقیت های یك فرد است. كین معتقد بود كه عملكرد چیزی است كه فرد به جا میگذارد و جدای از هدف است.

برنادین و همكارانش معتقدند كه عملكرد باید به عنوان نتایج كار تعریف شود، چون نتایج قویترین رابطه را با اهداف استراتژیك سازمان، رضایت مشتری و نقشهای اقتصادی دارد. فرهنگ لغت انگلیسی آكسفورد عملكرد را به این صورت تعریف نموده است كه انجام، اجرا، تكمیل، انجام كار سفارش یا تعهد شده عملكرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجیها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان میكند كه عملكرد در مورد انجام كار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. بنابراین می توان عملكرد، را بعنوان رفتار یا روشی كه سازمانها، گروهها و افراد كار را انجام میدهند، تلقی نمود. كمپبل معتقد است كه عملكرد رفتار است و باید ازنتایج متمایز شود، زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف كنند.

به نظر میرسد در صورتی كه عملكرد به گونهای تعریف شود كه هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامعتری حاصل می گردد. در تعریف بروم راچ این ویژگی را میتوان مشاهده نمود، وی معتقد است كه عملكرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا كننده ناشی می شوند و عملكرد را از یك مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می كنند. ( آرمسترانگ، 1385: 4-3)

واژه ی performance که به معنای عملکرد است از کلمه ی انگلیسی perform و پسوندance گرفته شده است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که قبلا تحقق یافته است. میتوان گفت که کلمهی performance به معنایی که اکنون فهمیده و درک میشود، اولین بار در سال 1709 میلادی، تعریف شد. هانابوس هم تاکید می کند که عملکرد عبارت است از: انجام دادن هرکار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن. برخی از تعاریف عملکرد عبارت است از(قیطاسی، 1392: 4):

 نتایج مرتبط بر فعالیت هایی که سازمان انجام می دهد.

 مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان میدهند

 حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.

 نتیجهی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.

 رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است.

عملکرد بازرگانی در کل دارای دو مولفه است که عبارتند از: الف) عملکرد بازار که مشتمل بر مولفههای حفظ مشتری ، جذب مشتری جدید و ب) عملکرد مالی مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی ، سهم بازار ، رشد فروش می باشد. (قنواتی و صمدی، 1391: 52)

2-2-1) عملکرد بازار

بازار و عملکرد آن عنصر محوری نظام اقتصاد آزاد می باشد بازار به ترتیباتی اطلاق می گردد که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رابطه برقرار می کنند و اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند. عملکرد بازار مشتمل بر مولفه های حفظ مشتری و جذب مشتری جدید می باشد. (Raju 2011: 2)

مشتری رکن اساسی در عملکرد شرکت به حساب میآید تمامی بحث بازاریابی راجع به مشتری است. حال باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که امروزه به چه کسانی مشتری گفته می‌شود. مشتری، مهمترین شخص در داد و ستد است. مشتری به شرکت وابسته نیست شرکت به مشتری وابسته است .مشتری در کار شرکت دخالت نمی-کند او هدف فعالیتهای شرکت است، وقتی مشتری محصولی را انتخاب می کند به شرکت لطف میکند و وقتی شرکت به مشتری لطف میکند انجام وظیفه میکند، مشتری در داد و ستد بازار یک عنصر غیر خودی نیست، مشتری نباید خود را با شرکت وفق دهد بلکه شرکت باید خود را با او وفق دهد، مشتری نیاز خود را به شرکت میگوید و شرکت باید نیاز اورا برآورده کند، مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین خدمات است، و اگر مشتری نباشد پرداخت حقوق کارکنان شرکت غیرممکن خواهد بود. (اسدی و صفا، 1391: 5)

فهرست مطالب

فصل دوم:ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 4

ادبیات موضوعی عملکرد بازرگانی

2-2) تشریح مفهوم عملكرد 5

2-2-1) عملکرد بازار 7

در این نوع روش، چهارنوع مشتری، شناسایی می شود: 8

همانگونه که اشاره شد عملکرد بازار دارای چند مولفه است که در ذیل به شرح آن پرداخته شده است: 10

2-2-2) عملكرد مالی 16

همچنین عوامل زیر در تعیین سهم بازار بهینه نقش دارند (نجمی و همکاران، 1391: 23): 19

شکل 2-1) مدل تعاملی بازاریابی و فروش (Zoltners2004: 17) 26

شکل 2-2) مدل مفهومی پیكره بندی بازاریابی و فروش (نجمی و همکاران، 1391: 93) 27

حال به چهار روش که باعث افزایش رشد فروش میشوند اشاره میگردد (Day George2003: 29): 30

چهار اشتباه زیر مانع موفقیت طراحی فرایند فروش می‌شود که عبارتند از (Dewsnap2002: 878): 33

2-4) پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 37

منابع و ماخذ 45

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار:پوشش زنان در ایران,ارزشهای فرهنگی پوشش زنان در عصر اساطیری,پوشش زنان ایرانی در عهد هخامنشیان,پوشش زنان ایرانی در دوره ی ساسانیان,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق باستان شناسی

پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان انتزاع یا تجدید:آبستره,انتزاع یا تجدید,سبكهای هنری,هنر غیر نمایشی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,خرید پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,fileina,فروشگاه فایل

ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز:ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp،bsc و topsis

سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران:معاونت در جرم,شرکت در جرم,ارکان معاونت در جرم,سابقه تقنینی معاونت در جرم,بررسی تاریخی معاونت در جرم,معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران

پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ:دانلود پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ,چهار چهره فرهنگی مهم در جهان ,فرهنگ داوس,فرهنگ جهان مك,فرهنگ پروتستانتیسم اوانگلیك,انوع شخصیت و فرهنگ ,تقسیم بندی فرهنگ ها

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور:ارزیابی اثرات اقتصادی احداث سد,ارزیابی اثرات اجتماعی احداث سد,ارزیابی زیست‌محیطی احداث سد,بررسی اثرات زیست محیطی سدها,ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهاpdf,مزایا و معایب سد سازی,سد و اثرات مخرب آن بر محیط زیست,مشکلات زیست محیطی سدها,ضرر زیست محیطی سدها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی در صنعت بانکداری:مبانی نظری داده کاوی در صنعت بانکداری,دانلود مبانی نظری داده کاوی در صنعت بانکداری,پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی در صنعت بانکداری,مبانی نظری در مورد داده کاوی در صنعت بانکداری,دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی در صنعت بانکداری,پیشینه داده کاوی در صنعت بانکداری,تاریخچه داده کاوی در صنعت بانکداری,پیشینه تحقیق داده کاوی در صنعت بانکداری,تاریخچه ی داده کاوی در صنعت بانکداری

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام:استراتژی تحلیل تکنیکال,استراتژی روش خرید و نگهداری,روش خرید و نگهداری برای خرید سهام,استراتژی تحلیل تکنیکال برای خرید سهام,روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی تحلیل تکنیکال,روش های خرید سهام با استفاده از روش خرید و نگهداری,بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران,مبانی نظری روش های خرید سهام

پروپوزال بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب:اثر زئولیت بر روی گیاه کلزا,اثر زئولیت در شرایط تنش خشکی بر روی گیاه کلزا,اثر زئولیت بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا,اثر سوپرجاذب بر روی گیاه کلزا,اثر سوپرجاذب بر روی صفات کمی وکیفی گیاه کلزا,اثر تنش خشکی در مراحل رشد کلزا,پروپوزال اثر تنش خشکی بر شاخص های اگرو فیزیولوژیک گیاه کلزا

پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان :پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان ,تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان,تحقیق تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان,نحوه ورود آب به ساختمان ,انواع لوله ها ,نحوه اتصال لوله ها ,انتخاب مسیر صحیح عبور لوله ها ,تست سیستم های لوله کشی,